لباس خنک کننده مجيک (با استفاده از ورتکس تيوب)
  لباس خنک کننده مجيک
لباس خنک کننده مجيک مي تواند به مدت طولاني تحت شرايط محيطي دما بالا کار کند. با وارد نمودن جريان هواي سرعت بالا ، هواي خنک را ايجاد مي کند. سپس اين هواي خنک از طريق لوله کشي داخل لباس، به هر بخشي از بدن منتقل مي شود و استفاده کننده در يک شرايط دماي راحت قرار مي گيرد. با استفاده از اين محصول، مي توان کارايي را بهبود بخشيد، تنش گرمايي را کاهش داد و امنيت کاري را ارتقاء داد. اين محصول يک لباس خنک کننده قابل استفاده در انواع محيط هاي کاري مي باشد.
فوايد و مشخصه ها:
* سادگي عمليات و تبريد سريع
دماي تبريد در دامنه 6-28 درجه سلسيوس مي باشد.
*هيچ گونه ضرري براي بدن انسان ندارد، لباس خنک کننده يک شرايط محيطي خنک با رطوبت مناسب را براي انسان تامين مي کند. رطوبت مي تواند بين %40 تا %50 کنترل گردد.
* استفاده از پارچه برزنت، ايمني در توليد را تضمين مي کند. با استفاده از مواد برزنت، پارچه ضخيم مي باشد، در برابر خوردگي مقاوم است و به سادگي مشتعل نمي شود. حتي با پريدن جرقه شعله بسوي لباس خنک کننده، سطح لباس در شرايط خوبي باقي مي ماند.
* سبکي وزن لباس خنک کننده
* حفاظت محيطي
 
 
   
         
   
  فرم سفارش محصول    
       
  نام و نام خانوادگی :  
  نام مؤسسه یا شرکت :  
  شماره تماس :  
  آدرس مؤسسه یا شرکت :  
  آدرس پست الکترونیک :  
  تعداد سفارش :  
  عبارت امنيتي :  
              
   
         
 

  Copyright © 2009 WebParsi