تقويت کننده هوا (مکنده دود ، بخار و گردو غبار از محيط و مخازن)
  تقويت کننده هواي قابل تنظيم
تقويت کننده هوا، وسيله اي است که با هزينه کم و بسادگي هوا، دود ، بخار و مواد سبک را حرکت مي دهد. تقويت کننده هاي هوا ، از اثر کوآندا جهت ايجاد حرکت هواي اطرافشان استفاده مي کنند. با استفاده از دبي کمي از هواي فشرده بعنوان چشمه توانشان، تقويت کننده هاي هوا حجم بزرگي از هواي اطراف را جهت توليد جريان خروجي با حجم بالا و سرعت بالا به سمت خود مي کشند. تقويت کننده هاي هوا ، قادر به توليد جريان هاي خروجي تا 25 برابر دبي مصرفي شان مي باشند. و کاربردهاي اين قطعه عبارتند از:
1-تهويه و جابجا کردن هوا
2- خنک کاري قالب ها
3- زدودن تراشه ها و براده ها
4- تخليه دود و بخارات
5- تميزکاري مخازن و تانک ها
6-تميزکاري و خشک نمودن قطعات
7- خنک کاري قطعات داغ

سايز: 1/4 1 - 4 اينچ
يک تقويت کننده هوا، تقريباً بدون صدا، ايمن مي باشد و بدليل نداشتن قطعه متحرک نيازي به نگهداري و تعميرات ندارد. همچنين يک تقويت کننده، خاموش روشن نمودن اين وسيله مي تواند قابل کنترل باشد. هزينه هواي فشرده مصرفي را کاهش داده و عمر کمپرسور را افزايش مي دهد و به آساني قابل نصب است.
 
 
   
         
   
  فرم سفارش محصول    
       
  نام و نام خانوادگی :  
  نام مؤسسه یا شرکت :  
  شماره تماس :  
  آدرس مؤسسه یا شرکت :  
  آدرس پست الکترونیک :  
  تعداد سفارش :  
  عبارت امنيتي :  
              
   
         
 

  Copyright © 2009 WebParsi