گرمكن گاز پايلوت گردابي (قابل نصب در ايستگاههاي تقليل فشار گاز طبيعي) جهت گرمايش گاز پايلوت رگلاتورهاي تقليل فشار پايلوت دار
  گرمكن گاز پايلوت گردابي شركت البرز ساب كول، از يخ بستن گاز طبيعي در ايستگاههاي تقليل فشار جلوگيري مي كند. هسته گرمكن گاز پايلوت گردابي، از يك لوله گردابي (ورتكس تيوب) استفاده شده است كه با استفاده از اختلاف فشار گاز موجود در ايستگاهها كار مي كند و انر‍ژي دروني جريان گاز را كه فشار آن كاهش داده شده، به شار گرمايي با شدت بالا تبديل مي كند. انرژي گرمايي رها شده پس از عبور از يك مبدل حرارتي كه روي ديواره لوله گردابي نصب شده، جهت گرمايش گاز پايلوت بكار مي رود. بخشي از شار گرمايي توليد شده جهت گرمايش نازلهاي ورودي كاهنده فشار لوله گردابي مصرف مي گردد.
ويژگيهاي گرمكن گاز پايلوت گردابي:
• دماي گاز پايلوت ورودي را در شرايط بهينه به اندازه 30 درجه سلسيوس افزايش مي دهد.
• تنها از فشار گاز طبيعي خط انتقال گاز استفاده مي كند و نيازي به هيچ انرژي خارجي نيست.
• به گاز ورودي مرطوب حساس نمي باشد.
• گازي مصرف نمي شود.
• هيچ گونه قطعه متحركي ندارد.
• هيچ گونه افزايش گرماي اضافي ندارد.
• هيچ گونه نيازي به تعمير و نگهداري نيست.
• در هر ايستگاه موجودي براحتي نصب مي شود.
گرمكن گاز پايلوت گردابي، بطور موثر در دامنه وسيعي از پارامترهاي عملياتي كار مي كند. اين وسيله قادر است كه فشار گاز طبيعي ورودي را كه پيش گرم نشده است را تا 1000 پوند بر اينچ مربع كاهش دهد و در دماهاي محيط تا 40- درجه سلسيوس كار مي كند. همچنين اين گرمكن را مي توان درون آب نيز غوطه ور نمود. هنگامي كه جريان گاز طبيعي شامل سولفور باشد، گرمكن گاز پايلوت گردابي، سولفور را در فاز بخار نگه داشته بنابراين از ته نشيني سولفور در اريفيس پايلوت جلوگيري مي كند. ازآنجا كه نيروي راننده لوله گردابي، اختلاف فشار موجود بين ورودي و خروجي لوله گردابي است، در يك ايستگاه تنظيم فشار، گرمكن گاز پايلوت گردابي بصورت موازي با رگلاتور نصب مي گردد. ابتدا لوله گردابي، بالادست جريان فشار بالاي رگلاتور فشار بالا را گرفته و سپس گاز فشار پايين را به پايين دست تخليه مي كند. بدليل اينكه جريان لوله گردابي، تنها بخشي از كل جريان گاز تقليل فشار داده شده مي باشد، فشار تخليه لوله گردابي هميشه برابر فشار پايين دست ايستگاه خواهد بود.
 
 
   
         
   
  فرم سفارش محصول    
       
  نام و نام خانوادگی :  
  نام مؤسسه یا شرکت :  
  شماره تماس :  
  آدرس مؤسسه یا شرکت :  
  آدرس پست الکترونیک :  
  تعداد سفارش :  
  عبارت امنيتي :  
              
   
         
 

  Copyright © 2009 WebParsi